Psycholog Dla Dziecka Anna Roguska
Psycholog Dla Dziecka Anna Roguska
Psycholog Dla Dziecka Anna Roguska Psycholog Dla Dziecka Anna Roguska
DIAGNOZA
 • ocena rozwoju psychomotorycznego dziecka od 0-3 roku życia,
 • diagnoza intelektu dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
 • ocena gotowości szkolnej,
 • diagnoza ryzyka dysleksji,
 • diagnoza trudności szkolnych i wychowawczych.
TERAPIA
 • zajęcia indywidualne dla dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym wspierające rozwój poznawczy i społeczno-emocjonalny dziecka,
 • indywidualne zajęcia rozwijające funkcje leżące u podstaw umiejętności czytania, pisania, liczenia,
 • zajęcia grupowe ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym przygotowujące do podjęcia nauki w szkole,
 • zajęcia grupowe dla dzieci nieśmiałych,
 • trening umiejętności społecznych,
PORADNICTWO
 • konsultacje dla rodziców dotyczące rozwoju dziecka i jego wychowania,
 • porady dla rodziców dotyczące wyboru przedszkola, szkoły
 • warsztaty dla rodzicówCopyright © Anna Roguska
Realizacja Rychert.pl